Hodnocení měsíce - říjen 2021

Říjnový měsíc děti z Bubáčků zahájily Dnem zvířat – připomněly jsme si, jak se zvířátkům máme chovat a jak se o ně máme starat. Ukázaly jsme si to hned na pavoučkovi, který zavítal do naší třídy – pozorovaly jsme ho a poté jsme ho vypustily ven. Nakonec jsme i pavoučka vymodelovaly z modelíny. Ve školce nás navštívil i pán s dravci. Pokračovaly jsme ve stmelování kolektivu, aby nám ve třídě bylo všem dobře. Zpívaly jsme písničku Když jsi kamarád, propletly jsme se pavučinou přátelství a každý si vybarvil panáčka, kterého jsme zavěsily na Provaz kamarádství. Bubáčci se snaží táhnout za jeden provaz a být k sobě ohleduplní – a provaz kamarádství nám to připomíná.
V říjnu jsme se také zabydlovaly v podhradí – každý Bubáček představil svůj domeček, který si přinesl z domova. Všímaly jsme si toho, co domeček má (dveře, okna, střechu), jakou má barvu a který domeček je větší/menší. Hrály jsme hry, při kterých jsme se učily barvy – třídily jsme kostky podle barev, stavěly jsme věže podle barevné předlohy. Vyslechly jsme si příběh „Jak krtek a ostatní zvířátka pomáhali zajíci postavit nový domeček“ a proto zajíci postavily domeček i děti z Bubáčků. Pojmenovaly jsme i druhy nábytku, které zajíc do domečku potřeboval. Nakreslily jsme domeček, obrázky na výstavu na plotě na téma List a učily jsme se básničku Foukej, foukej, větříčku.
Ačkoli víme, že ježek nejí jablíčka, následující týden jsme si poslechly příběh o Jablíčku, které se chtělo stát hruškou. Naučily jsme se písničku Měla babka čtyři jabka a učíme se i mazurku. Kresbou velkého jablíčka jsme uvolnily ruce (grafomotorika) a doplnily jsme ho vybarvenými červíky. Děti z Bubáčků se také chodily dívat do parku Klamovka, ve kterém pozorovaly změny v podzimní přírodě, sbíraly listy a kaštany. Povídaly jsme si o charakteristikách podzimu. Bubáčci se každé pondělí chodí saunovat.