Hodnocení měsíce - prosinec 2021

Tak, jako každým rokem, měsíc prosinec je náročný a děti jsou ve velikém očekávání. Prosinec je měsícem dětí a jejich těšení na příchod Mikuláše a poté na Ježíška. Prožili jsme hodně krásných chvil a velkých příprav. Pak nastal čas příchodu Mikuláše, čerta, tam jsme se trochu báli, co kdyby, ….. Nadělil nám sáček s dobrotami a my jsme na oplátku, jako poděkování zarecitovali básničky a zazpívali písničky k Mikuláši. A je to tu, přišel čas a děti vyzdobily školku a třídu vánočními ozdobami. Vánoční girlanda na zahradě školky byla vyzdobena ozdobičkami, které si děti přinesly, moc krásné. Ježíšek přinesl pod stromeček spoustu dárečků, které jsme si rozdělili na jednotlivé třídy. Na třídě děti vše si prohlédly a pak jsme nastudovali ke všem hrám pravidla a vyzkoušeli si zahrát. Celý vánoční čas byl provázen poslechem koled, jejich zpěvem, a hlavně jejich porozumění. Vyráběli jsme dárečky – přáníčka, loutky Mikuláše a čertíka, stromečky s překvapením, dárečky se samotvrdnoucí
hmoty… Také jsme vyráběli dárečky do domova seniorů v rámci naší spolupráce. Protože jsme nechtěli naše babičky a dědečky nechat samotné a bez dárečků. Prožili jsme období plné výletů, akcí a překvapení - návštěva Mikuláše, zdobení girlandy, zdobení perníčků, projektový den, exkurze v Národním divadle, vánoční posezení na třídě, vánoční nadílka, a pobyt v zábavném parku Toboga. A velice jsme si užili třídní výlet na Staroměstské náměstí a prohlídka vánočního stromečku a dřevěného betlému. Celé období se propojovalo prací na grafomotorických listech a pracovních listech. Provázel nás Emušák, který nám pomohl sdělovat svoje emoce a pomohl nám se nestydět před kamarády a sdělovat své prožitky. Povídali jsme si o historii Mikuláše, kdo to byl a proč vznikla tradice návštěvy Mikuláše u nás doma, kdo to byl svatý Mikuláš. Co je advent, proč vánoční věnec má čtyři svíce a pokud je na věnci pátá svíčka, co znamená. Jaké jsou tradice vánočního času, jak se slaví jinde ve světě a přiblížili jsme si příběh Ježíška. Kdo byla Marie a Josef a proč putovali do Betléma. Pilně jsme se připravovali na vánoční posezení, které jsme natočili na video a pak se zpracovalo a poslalo se rodičům. Měsíc byl krásný, plný barevných světel, a hlavně plný práce a naděje.
Tento měsíc byl pro nás velice akční. Na začátku měsíce jsme navštívili filmové představení
Čertovinny. Film se dětem moc líbil. Do školky také zavítal Mikuláš s čertem a andělem, zde
děti přednášely básničky a písničky a tím si zasloužily také odměnu. Vyráběli jsme dárečky na
vánoční jarmark. Děti s rodiči si ozdobily perníčky. Připravovali jsme vánoční posezení pro
rodiče na které se děti moc dobře připravily. Svým vystoupením udělaly radost všem
přítomným. Ale čertíci udělali radost také při návštěvě v Domě seniorů, který jsme navštívili.
I zde děti předvedly krásné vystoupení pro všechny babičky a dědečky, kteří je odměnili
velkým potlesek a úsměvem na tváři. Děti dostaly perníkového Mikuláše nebo čertíka.
Vyráběli jsme dárečky pro rodiče – svícny, ozdobičku a přáníčko, také se rodičům moc líbilo.A
na závěr byla velká vánoční nadílka, kde všechny děti ze školky si zazpívaly koledy u
vánočního stromečku. A pak rozbalovaly dárečky, které Ježíšek přinesl do jednotlivých tříd.
Dárečků bylo spousta a děti si hned začaly hrát. Pracovali jsme na interaktivní tabuli, kde
jsme procvičovali postřeh, orientaci, logiku a fonetiku. Nacvičovali jsme jednotlivá
vystoupení, pracovali na grafomotorických a pracovních listech, prohlubovali orientaci
v prostoru,….. Ale hlavním tématem tohoto měsíce byly Vánoce. Učili jsme se o vánočních
tradicích a zvycích, co je to advent a kdy začíná a proč je, jak Vánoce probíhají u nás doma,
co jíme k štědrovečerní večeři, jaké koledy známe a učíme se je. Také pozorujeme přírodu,
jak se mění. Čekáme na sníh, který bohužel přichází po malých troškách. Ale paní zima již
vládu převzala.
Čertíci přejí šťastné a veselé Vánoce a do nadcházejícího roku mnoho úspěchů a zdraví.