Hodnocení měsíce - leden 2022

Nový rok začal oslavou Tří králů – seznámili jsme se s tradicí, písničkami a vyrobili jsme si
korunu se začátečním písmenem jednoho ze tří králů – Melichara, Kašpara nebo Baltazara.
Dalším tématem byla zima – jako vládnoucí období a k ní vše co se vztahuje – zimní sporty,
zimní oblečení – jak se správně oblékat, zima a příroda – jak pomáhat zvířátku v tomto
období. Zde jsme pracovali na interaktivním panelu, kde jsme pracovali na programu zima.
Zároveň se nám prolínalo téma vlajek. Seznámení se, se státní vlajkou, vlajkami našich
sousedů a naši kamarádů, kteří pochází z jiné země. A hlavně představení našich rodových
vlajek, které děti vyráběly společně s rodiči. Prožili jsme „černý den“. Kde jsme si povídali o
energii, co to vlastně je, jak jí získáváme, druhy elektráren a jejich rozdělení, co by bylo,
kdybychom jí neměli a jak s ní zacházet a hlavně šetřit. Navštívili nás studenti stomatologické
fakulty a děti učili správnému postupu při čištění a péči o své zoubky.Procvičovali jsme
geometrické tvary, data narození, bydliště, labyrinty, logické myšlení, výtvarnou výchovu –
kresby zimního oblečení, žárovky, pracovní listy a grafomotoriku. A další opakování pro
přípravu zápisu a vstupu do dalšího stupně vzdělávání. Zpívali jsme písničky a nové básničky
na téma zimního období. Celý měsíc byl plný nových věcí a prožitků.
Měsíc leden začal dozníváním vánočních svátků, kde jsme si sdělovali svoje prožitky a veselí, a pak oslavou Tří králů, kde děti si vyráběly korunky a učily se básničky a písničky. Potěšili jsme paní ředitelku, paní kuchařky a ostatní děti přáním hodně zdraví a štěstí. Pak se rozjel zimní čas. V tomto období jsme probírali charakteristické znaky zimy, zkoumali jsme, co je sněhová vločka, sníh, led a jak vznikají. A se zimou se pojí i to, aby nám nebylo zima, tak jsme se učili, jak se správně obleknout, jaké oblečení v tomto období použít, a hlavně postup
oblékání. Protože byly mezi námi děti, které napřed oblékly čepici a pak kalhoty – oteplovačky. J Procvičovali jsme to pomocí kartiček a obrázků. A k zimě patří i to, že občas zvířátka a ptáčci nemají co jíst. A tak jsme se naučili, jak je přikrmovat. Co je pro ně nejlepší a co jim rozhodně nedávat. Budeme si pamatovat, že je velice důležité podávat sůl a ptáčkům lůj. Všechno jsme kreslili a malovali. Procvičovali jsme různé výtvarné techniky, tempery, vodovky, stříhali jsme lepili a kombinovali materiály. Zpívali jsme a učili nové básničky, hráli na hudební nástroje. No pak jsme spadli do karantény. Společně jsme neprožili ani Černý den ani další témata, která se týkají zimy, rodových vlajek. Zkusíme v únoru aspoň na krátkou dobu se u některých témat ještě zastavit.
Dětem se práce moc líbila. Tak jako každý měsíc, byl náročný, ale moc krásný a zároveň moc smutný. A těšíme se na další nadcházející měsíc. Libuška