Hodnocení měsíce - březen 2022

Zase jeden z náročných měsíců pro předškoláky. Zápisy do základní školy se nám blíží rychleji, než jsme si mysleli. Celý měsíc jsme opakovali všechny základní informace, které děti musí k zápisu znát a k nástupu do školy. Celý měsíc nám začal ukončením tématu o masopustu – ten se dětem moc líbil. Pak jsme se ponořili do jarního tématu – přichází jaro, jarní květiny, charakteristické znaky jara, zrození nového života – mláďata. Poznávali a rozeznávali jsme květiny, pozorovali přírodu, která se nám začala probouzet, přiřazovali jsme mláďata k maminkám včetně názvů a jiných zajímavostí. Byla připravena presentace k vysvětlení, tak aby děti lépe pochopily. Také jsem se seznámili se sběrem Klamčáků – jaké pravidla k získání hradních penízků musí děti dodržovat, seznámili jsme se s novým projektem „Cností“, který je základem k sběru Klamčáků. Také děti si přinesly měšce, do kterých budeme hradní penízky střádat. Také jsme probrali téma Ptactvo – seznámili jsme se s různými druhy ptáčků, rozdělili jsme si je do dvou základních skupin do stálých a stěhovavých. Zde jsme se naučili, kteří ptáčkové nám přiletí z teplých krajin, naučili jsme se pojmenovat celou řadu stálých ptáčků, jejich názvy, čím se živí, kde je můžeme najít a další zajímavosti. Prožili jsme důležitý projekt, a to Modrý den – den vody. Zde jsme si připomněli, že musíme v dětském podvědomí zvyšovat úctu k vodě. Jak sní hospodařit a jak sní šetřit. Naučili jsme se koloběh vody v přírodě, jak vypadají čističky na vodu. Částí tohoto tématu nás prováděly kreslené kapičky, které dětem vše vysvětlovaly názorně. Na konci měsíce jsme prožili velký projekt s názvem multikultura. Poznali jsme spoustu zemí, hlavně zemí našich kamarádů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jejich tradicích, zvycích, poznávali jsme jejich zem – kde leží, jak je od nás daleko, jaké tam mají počasí, tradiční jídlo, historii, vlajku,… Celý projekt byl ukončen velkou výstavou, kde byly představeny všechny země dětí, které navštěvují naší školku. v tomto měsíci jsme celá školka podpořila zemi Ukrajinu z důvodů počátku války. Všechny děti nakreslili vlajku Ukrajiny, a tak jsme vytvořili výstavu na plotě. Tím naše školka dala najevo podporu a soudržnost s tímto napadeným státem. Na začátku měsíce jsme prožili čas v karnevalovém duch – kde jsme se převlékli do masek, a pak nás také navštívil šoumen Kuba, který připravil pro děti odpoledne plné her, tance a smíchu. Pak nám přišla číst pohádky babička v rámci projektu Česko čte dětem, navštívili jsme ZŠ Podbělohorskou, kde se děti seznámily s ukázkovou hodinou a poznaly, co je čeká až budou seděl v lavicích. A také jsme byli v kině na krásném dětském filmu „Zpívej 2“. Celým měsícem nás provázela práce z oblastí výtvarné výchovy, hudebky, motoriky,…… her a poznávání nových věcí. Opakovali jsme všechny znalosti k zápisu do školy.