Hodnocení měsíce - červen 2022

V měsíci červnu – hned na začátku jsme se pustili do tématu multikultury. V presentacích na
interaktivním panelu jsme poznali země našich kamarádů. Seznámili jsme se, jak jejich zem
vypadá, jakou má polohu, kde ji najdeme na mapě. Také jsme poznali, jakou mají vlajku,
jejich historii, kulturu, tradice a národní jídla. Toto téma bylo velice zajímavé a mnoho
zajímavého jsme se dověděli. Zkoušeli jsme například vyrobit vietnamskou polévku – ve
výtvarné výchově.  Slyšeli jsme, jak zní cizí řeč – přímo od našich kamarádů. Bylo to moc
krásné a poučné téma. Pak jsme se ponořili do období léta. A vzhledem ke skutečnosti, že i
počasí nám přálo, tak jsme hodně času – vlastně skoro celé dopoledne i odpoledne trávili
venku. Pokud jsme byli na terase, tak tam jsme si hráli s vodou, prolézačkami, sportovní
sestavou, obručemi,…. Ale také tam pracovali. Vyráběli jsme dárečky pro seniory, kreslili a
plnili jsme pracovní a grafomotorické listy. Povídali jsme si o období léta – co nám přináší, co
se děje s přírodou, co dozrává, co zvířátka, a zopakovali jsme se, jak je důležitá voda pro růst
rostlin a letních plodin. Dozrávající ovoce děti dokázaly vyjmenovat a také popsat. Hráli jsme
slovní kopanou a určovali počáteční hlásulky ve slovech, a naopak jsme hledali slova na
určitou hlásulku. Po celý měsíc červen jsme opakovali látku z celého roku.
Ale také jsme si moc užívali. Byli jsme dvakrát v kině, v zábavném parku Toboga, na
celodenním výletě, prožili jsme pohádkový les,….. Ale hlavně jsme měli pasování
předškoláků. Zde předškoláci museli předvést svou odvahu a statečnost. Předstoupit před
královnu a dát slib, aby mohli být pasováni na rytíře a dvorní dámy a mohli opustit náš hrad a
vydat se na dalekou cestu za dalším vzděláváním. Celý měsíc byl plný zážitků a čerpání
vědomostí. Ke konci měsíce některé děti odjely na školu v přírodě, kde si užívaly přírody,
čerstvého vzduchu a slunce. A tak jsme se rozloučili a budeme čekat až nastane září a
s některými se sejdeme. Čertíci přejí krásné léto plné dobrodružství a slunce.