Hodnocení měsíce - duben 2022

Hned na začátku měsíce dubna jsme se připravili na Moranu – vyrobili jsme si loutku a symbolicky jsem jí vyvedli pryč. Děti se seznámily s touto tradicí, a co vynášení Morany je – vítání jara. Pak jsme se seznámili s tradicemi, historií a zvyky Velikonoc. Pracovali jsme na velikonočním kuřátku a zajíčkovi. Sázeli jsme osení, učili básničky k pomlázce. Prostě vše co patří k tak krásnému jarnímu svátku. Také jsme nezaostávali v pracovních listech a grafomotorice. Počasí nám chvilkami přálo, a tak jsme si mohli užívat krátce sluníčka. Pak přišlo téma
dopravních prostředků, kde jsme si je naučili rozdělovat a přiřazovat. Seznámili jsme se s dopravními značkami a dále jsme krásně navázali tématem složky IZS a dále na téma o bezpečnosti dětí. Děti byly přímo vtaženy do situačních příběhů a správného řešení, jak danou situaci řešit, najít správnou odpověď a určit správné chování. Děti se naučily, kde dávat na sebe pozor, na co nesmí sahat, jak se zachovat a získaly základy bezpečného chování, při různých situacích. Tato témata pokračovala i na začátku května.
Jinak jsme v celé dubnu prožili mnoho akcí. Březen nám končil projektem Multikultura, přes vynášení Morany až na akce – Ukliďme Česko – kde, jsme s dětmi uklízeli park Klamovka a okolí naší školky. Pak jsme se byli podívat na základní škole Nepomucká, kde se děti seznámily, jak to chodí ve škole. Podívaly se do třídy na výuku, poznaly cvičení v tělocvičně, a pak si vyrobily sluníčko, kterým jim pomáhali žáci z osmé třídy. To se dětem moc líbilo. Také jsme zdobili velikonoční girlandu a zdobili jsme velikonoční mazance. Jeden den v odpoledních hodinách proběhly jarní dílničky – kde děti s rodiči si mohli vyrobit zajíčka, v další dílničce si mohli nazdobit perníkové velikonoční vajíčko, a mohli si koupit velikonoční dárečky, které vyráběly děti a paní učitelky. A náhle sluníčko vyšlo a na hradě Klamovce se rozzpívali zpěváčci ve všech třídách –
proběhl Klamovský slavík - soutěž ve zpěvu. V průběhu celé dubna jsme se připravovali na vystoupení pro babičky a dědečky. Pilně jsme nacvičovali pásmo básní a písniček, které měly babičkám a dědečkům rozzářit úsměv na tváři. Po velkém úsilí se to povedlo, vystoupení se vyšlo a babičky a dědečkové pookřáli a úsměv byl také, dokonce s námi i zpívali. Pak následovalo kino a krásný příběh o krásné příšerce. Hnědým dnem jsme si připomněli, jak máme chránit naši planetu a jak ekologicky jí chránit. Také nás postihl velký šrumec v rámci dne otevřených dveří. A pak přišlo velké sportovní klání – hradní olympiáda, kde děti soutěžily a sportovaly v různých disciplínách. Odměnou byla krásná medaile, diplom a hradní penízek Klamčák. Celým měsícem nás provádělo opakování znalostí na zápis do základní školy, který zrovna probíhal. Měsíc
duben byl náročný, ale užili jsme si ho.