Hodnocení měsíce - květen 2022

V měsíci květnu jsme se rozjeli plnou parou, abychom stihli probrat všechny témata ze vzdělávacího programu. Zaměřili jsme se na grafomotoriku – procvičování, uvolňovací cviky, logiku, počítání,…. Měli jsme tři hlavní témata.
V prvním tématu jsme se věnovali bezpečnosti děti na stimulačních případech a seznámili jsme se se složkami IZS – integrovaný záchranný systém. Proč ho máme a jak nám slouží. Kdo do těchto složek patří a jak fungují. Pak jsme se vrhli do zdravé výživy, kde jsme se seznámili s potravinovou pyramidou, víme, co je zdravé a co méně, sestavovali jsme zdravý talíř a vyráběli jsme si musli a
zdravou pomazánku. Vše, co jsme ukuchtili jsme si také snědli. Dětem moc vlastnoruční dílo chutnalo.
Pak jsme rovnýma nohama skočili na navazující téma – Moje tělo. Zde jsme se seznámili se smyslovými orgány – jak nám slouží, vnitřními orgány – jak fungují, a že jsou pro život důležité a jejich ochranu, opěrnou soustavou, kůží, cévami, žílami a vůbec celým tělem. Pracovali jsme ve skupinách a prohlubovali znalosti. Práce na interaktivním panelu nám pomohla lépe poznat lidské tělo a jeho tajemství. A ke konci měsíce jsme se zaměřili na vývojová stádia hmyzu.
Pochopili jsme, že je rozdíl mezi dokonalou a nedokonalou proměnou – že se zde liší ve stádiích vývoje. Moc zajímavé. Stádia jsme probrali u berušky, kobylky, motýla, včelky, mravence a také jsme se podívali na žabku.
Celým měsícem nás prováděli pracovní listy, grafomotorika, skupinové práce, komunitní kruh, práce s Emušákem, interaktivní panel a práce na něm a mnoho dalších podnětů. Celý měsíc jsme si užili – v odpoledních hodinách pohádkového lesa, byli jsme na celodenním výletě na zámku Loučeň, prožili jsme výchovný koncert v umělecké škole Na Popelce – ten se dětem moc líbil. Poté jsme prožili největší den čertíků, a to pasování na rytíře a dvorní dámy hradu Klamovka. Pak jsme utratili těžce vydělané hradní penízky Klamčáky na jarmarku. Zde si každý mohl koupit co se mu líbilo, od hračky až po sladkost. Ke konci měsíce jsme prožili s divadélkem, kde jsme sdíleli pohádku o Čertovi a Káče.
A poslední den v měsíci jsme si připomenuli Červený den – boj proti kouření. Toto téma není zrovna tím nejlepším vzhledem k nezdravým dopadům na zdraví. Děti byly přesvědčeny, že nikdy kouřit nebudou. A celý měsíc jsme pilovali a pilovali vystoupení pro rodiče, rozlučovací besídku, kde se děti budou loučit se školou.
Celý měsíc byl náročný a utekl jako voda. A nyní se již těšíme na nový, co nám asi přinese zajímavého.