Hodnocení měsíce - prosinec 2021

Celý měsíc se nesl ve svátečním duchu – nejprve v očekávání Mikuláše, posléze přípravy vánoční besídky a nakonec vyvrcholil vánoční nadílkou s posezením u stromku. Vyráběli jsme přáníčka a drobné dárečky nejen pro rodiče, ale nezapomněli jsme ani na seniory v blízkém domově. Dřevěné ozdoby a stromečky jsme si také mohli vyrobit díky polytechnické dílně, kterou nám přijeli představit její zástupci až do třídy. Naučili jsme se spoustu zimních i vánočních písní a básní, koled. Natočili jsme besídku pro rodiče, kteří letos neměli možnost ji vidět osobně. Děti se při její přípravě i natáčení velmi bavily a při jejím sledování (před zveřejněním) byly překvapené i sebekritické. Naučily se hodnotit nejen druhé, ale i sebe.
Navštívili jsme Národní divadlo s úžasným průvodcem. Co jsme se nedozvěděli od něj, zjistili jsme z krátkých videodokumentů. Vánoční čekání jsme zakončili v zábavním parku TOBOGA. Po celou dobu nezapomínáme na předškolní přípravu a stále se zdokonalujeme v oblastech zrakové
pozornosti, orientace v prostoru, časové posloupnosti, zlepšujeme pravolevou orientaci i hry se slovy a hláskami.