Hodnocení měsíce - říjen 2021

Měsíc říjen byl opět plný akcí. Hned začátkem října jsme se zúčastnili kina – Králíček Petr. 4.
10. jsme oslavili den zvířátek – povídali jsme si o zvířátkách, jak se k nim chováme, kde která
žijí. 13. 10. se čtyři Dráčci zúčastnili spolu s Čerty a Rarášky vystoupení na akci pořádané
městskou částí Prahy 5. Seznamovali jsme se také s okolím hradu. Povídali jsme si, jaké
důležité budovy se nachází v okolí naší školky – pošta, obchody, škola, atd. a čím jsou pro nás
důležité. V průběhu října jsme nezapomněli ani na náš třídní výlet na Ladronku. Cestou jsme
posbírali krásné červené listí na výtvarné práce ve třídě. Také jsme našli a do školky přinesli
krásné ulity šneků. Výlet jsme si užili i jinak – proběhli jsme se po louce, dělali piknik,
zkoumali jsme stromy.Bylo báječné počasí, tak jsme si to moc užili. Seznamovali jsme se také
s podzimními činnostmi- pouštění draků, sběr ovoce a zeleniny, práce na poli, atd.. Přímo o
ovoci a zelenině si budeme povídat v listopadu. Ale byly i další akce jako Multikultura –
ukázky chování k cizincům – jak nejlépe s nimi komunikovat, Dravci – přijel pán s dravými
ptáky i papoušky, nebo návštěva hasičské záchranné stanice. Celý měsíc říjen jsme ve třídě
zakončili Halloveen akcí, kdy se všichni dráči proměnili v podivuhodné postavy, zatancovali
jsme si a i něco malého vykoledovali.Říjen byl opět plný krásných akcí.

V říjnu jsme se seznamovali s e zvířátky, která žijí v naší volné přírodě. Poznávali jsme je a pojmenovávali, zjistili jsme, čím se živí a kde žijí. Jako doprovodný program jsme měli přehlídku opeřených dravců.
Podíleli jsme se na výstavě domečků v podhradí. Zároveň jsme si povídali o významných budovách v našem okolí, o tom, kde bydlíme, kudy chodíme do školky.
Vysvětlili jsme si, jak funguje naše tělo, co potřebujeme ke zdravému životu. Jak předcházet nemocem a úrazům.
Zároveň s novými poznatky se také pomalu připravujeme na školu – učíme s e rozpleskávat slova na jednotlivé slabiky a ty počítat, vyhledáváme první a poslední hlásky slova, počítáme, přiřazujeme, hledáme, učíme se vyprávět i naslouchat.