Hodnocení měsíce - září 2021

Září se neslo v duchu seznamování - s novými kamarády, s novou třídou, novými učitelkami. Děti se velmi dobře socializovaly a všechny si ve třídě našly své kamarády, začlenily se do kolektivu.
Hovořili jsme o rodině, o její důležitosti. Kreslili jsme rodiče i celou rodinu – postava rodiče bude součástí portfolia.
Do portfolia dítěte přibude i tradiční erb třídy a otisk ruky. Rodiče tak budou moci porovnat pokrok při práci s pastelkami i velikost dlaně, která od minule vyrostla.
Erbům patřil celý týden – naučili jsme se básničku, prohlédli si erby všech dětí a povídali jsme si o zájmech, které erb vyjadřuje. Uspořádali jsme výstavu ve třídě, vytvořili jsme si svůj vlastní třídní erb, na němž se podílely všechny děti.
Druhá polovina měsíce patřila podzimu. Zopakovali jsme si hlavní charakteristické znaky přírody, které jsme při vycházkách pozorovali.
Na vycházky chodíme zejména do parku Klamovka, kde za hezkého počasí dovádíme, sportujeme a kreslíme křídami na asfalt. Je-li mokro, vydáváme se až Na Buďánka a do okolí. Zahradu přenecháváme většinou maličkým dětem.
Celou dobu průběžně pracujeme - pracovní a grafomotorické listy na procvičování správného úchopu tužky, uvolňování zápěstí, zrakové pozornosti, pravolevé orientace... - to všechno zvládáme a daří se nám.
Všechny pracovní listy dětí jsou k nahlédnutí ve třídě.