Hodnocení měsíce - březen 2022

Měsíc březen jsme začali povídáním o vesmíru, o planetě Zemi i ostatních v naší
sluneční soustavě, o Slunci, Měsíci. Hodně času jsme strávili prohlížením
obrazových publikací a encyklopedií s touto tématikou. Většina činností, včetně
her byla s vesmírným tématem propojena. Sledovali jsme i několik
videodokumentů z vesmírné stanice. Téma jsme zakončili společnou výtvarnou
prací.
 
Začalo jaro, a tak jsme se mu začali věnovat. Nejen opakováním jeho
charakteristických znaků, ale zejména nově přicházejícímu životu – mláďatům
domácích zvířat, nově rašícím stromům a prvním květinám. I s tímto tématem
přišla velká řada zábavných her, kvízů a hádanek. Při vycházkách jsme plnili
úkoly „Jarního hledání“, ve kterém budeme pokračovat i v měsíci dubnu,
protože v přírodě kolem nás nastávají denně změny a stále objevujeme nové
věci.
 
V závěru měsíce jsme se prostřednictvím výstavy „Multikultura na hradě“ na
chvíli vrátili k multikultuře a životě ve světě kolem nás. Výstavu si prohlédly děti
s komentářem učitelek a později si ji mohly projít s rodiči. Byly nadšené,
protože nejen k výstavě, ale i přidružené ochutnávce tradičních pokrmů
jednotlivých zemí, s pomocí svých rodin výrazně přispěly.
Ani tentokrát jsme nezapomněli na pečlivou přípravu do školy a je třeba
poukázat na výrazné pokroky všech dětí, ať už se jedná o sebeobslužné či
sociální dovednosti či vědomosti a znalosti.
Toto období jsme si ještě zpestřili „Kubovou bublinkovou show“, návštěvou
kina a především prohlídkou v ZŠ Podbělohorská, kde si děti na pár okamžiků
vyzkoušely, jaké pro většinu bude v roli školáka. Zde prokázaly, že už toho
opravdu hodně umí.