Hodnocení měsíce - leden 2022

 Tento měsíc jsme začali návazností na vánoční svátky příběhem o třech králích. Povídali jsme si o tradici tří králů u nás, o zvycích s tím spojených. Vyrobili jsme si královské koruny, kde jsme zdokonalili práci s nůžkami.Pracovní listy, tématicky zaměřené k tomuto tématu, byly na procvičování především zrakové pozornosti, rozlišování odlišného a stejného.Zbytek měsíce (dokud to podmínky dovolily) jsme se věnovali multikultuře a rozmanitosti světa.Celou třídu jsme si vyzdobili mapami a vlajkami světových zemí. Poznávali jsme nejprve naši zemi, potom její nejbližší sousedy, země Evropy, nakonec i státy celého světa. Hráli jsme si s vlajkami, stavěli mapy ze stavebnic, z víček, malovali je.

Poznali jsme, co dává ostatním státům naše země, zhlédli jsme dokumenty o typických českých výrobcích.
Celou dobu jsme se věnovali zdokonalováním dovedností a vědomostí v oblastech orientace
v prostoru (levá x pravá, nad, pod, před, za, mezi, vedle), počítání, přiřazování, hledání odlišných a stejných objektů, tvoření skupin podle zadaných atributů, rytmizace a rozdělování slov na slabiky, určování první hlásky ve slově.