Hodnocení měsíce - únor 2022

Měsíc únor jsme zahájili v návaznosti na Olympijské hry tématem Zimní sporty. Už poznáme, které sporty jsou typicky zimní a které letní, jaké nářadí, náčiní či vybavení k němu potřebujeme. Zimní sporty poznáme podle obrázku, ale díky videodokumentům je známe podrobněji. Některé z nich jsme si i vyzkoušeli, i když jen ve třídních podmínkách – běh na lyžích, biatlon, curling, hokej. Hráli jsme nejrůznější poznávací a sportovní hry, které se daného tématu týkaly. Samozřejmostí bylo i opakování charakteristických znaků zimního období. Sledovali jsme denně změny počasí, pozorovali jsme přírodní jevy v parku – jinovatka led, sníh, tání.
Závěr měsíce byl věnován tradicím a zvykům spojených s Masopustem. Společně jsme vyzdobili třídu, uspořádali jsme karneval, ochutnali jsme pravý masopustní koláč, tlačenku, jitrnici i jelito. Masopustní období jsme zakončili bublinovou show baviče Kuby.
Celou dobu jsme samozřejmě trénovali na školu – procvičovali jsme jemnou i hrubou motoriku, počítali jsme, přiřazovali, porovnávali počty i velikosti, cvičili jsme orientaci v prostoru i čase, rozkládali jsme slova na slabiky a hledali v nich první hlásku, hledali jsme rýmy i protiklady.
Celý únor, i když byl krátký, jsme si užili a už se těšíme na březen, který se snad už ponese v duchu jara.