Hodnocení měsíce - září 2021

První dva týdny jsme se převážně adaptovaly na prostředí našeho hradu, navzájem jsme se
seznamovaly a poznávaly značky, které jsme si velmi rychle zapamatovaly.
Postupně jsme prozkoumávaly i zákoutí naší našeho hradu včetně zahrady.
Vytvořily jsme si pravidla, která se učíme dodržovat.
Vyvěsily jsme si své rodové erby, které nám zpříjemňují a zdobí prostředí naši komnatu.
Dověděly jsme se mnohé nejen o podzimu, ale i o babím létě a to formou říkanek, her a vyprávění.
Ohromě nás bavilo přenést barvy podzimu na čtvrtku.
Za slunného počasí jsme si vyšly na procházku do okolí hradu.První dva týdny jsme se převážně adaptovaly na prostředí našeho hradu, navzájem jsme se

Hodnocení měsíce září 2021 Kulihrášci V Měsíci září se malí Kulihrášci poprvé vydali od svých rodičů prozkoumávat svět. Seznámili se se svými učitelkami, svou třídou a prostory celé mateřské školy, ve které se nyní pohybují. Poznali i učitelky z jiných tříd i ostatní zaměstnance školy. Učili se odpoutat se na delší dobu od svých rodičů, postarat se o sebe v nejdůležitějších oblastech sebeobsluhy. Seznámili se s pravidly, kterými se v mateřské škole řídíme, a tato pravidla se pokouší sami respektovat. Poznali spoustu nových kamarádů, se kterými si budou vytvářet vztahy a učí se jejich jména, aby se jim pobyt ve školce líbil a byl příjemný.
Kulihrášci se také zúčastnili školní akce jménem ukliďme celé Česko a tak jsme měli na starost poklidit naši zahrádku. Seznámili se s prvními lidovými písněmi, které nás budou doprovázet po celý rok.