Hodnocení měsíce - březen 2022

CČČD
Dětem přišli číst žáci ze základní školy z dětských knížek, prohlížejí si obrázky a
vyprávějí si s malými kamarády.
DIVADLO MINARET
Navštívili jsme představení ,,Myšáci jsou rošťáci“. Veselé představení plné říkanek,
písniček a tance.
MULTIKULTURA
Běhěm této akce se děti seznámily s INDONÉSIÍ formou interaktivního programu.
Prohlédly si výstavu o různých zemích, z kterých někteří kamarádi pocházejí. Tak se
seznámily s prostředím těchto dětí, s jejich kulturou, s jídlem, jazykem.
KINO ,,HOTEL TRANSYLVANIA“
Do kina jsme dojeli MHD, děti si v rámci procvičování dopravních pravidel procvičily
přecházení po přechodu na semaforu, dodržovaly chůzi ve dvojicích v útvaru. Byly
poučeny o nebezpečích na silnici, při nástupu, výstupu z busu i běhěm jízdy.
TOBOGA – ZÁBAVNÝ PARK
Do areálu jsme se přesunuli přistaveným busem, nejmladší děti pod dozorem
dospělých využívaly různé atrakce a sportovní stanoviště v celém areálu / skluzavky,
míčoviště, prolézačky, trampolíny, tříkolky…/
MODRÝ DEN
Tento den byl věnován ,,VODĚ“. Děti přišly oblečené do modrých věcí, seznámily se
s VÝZNAMEM vody pro celou planetu, srůznými formami / sladká, slaná/ připomněly
si písničky, říkanky o vodě / Dešťové kapičky, Prší, prší , Nechoď tam…/
Navázali jsme na téma PŘÍCHOD JARA a probouzející se přírodu, v které voda hraje
důležitou roli. Na toto téma a počasí děti namalovaly obrázky ,,na plot“
MODRÁ TRAMVAJ
Prohlídkovou jízdu tramvají jen pro naší školku jsme si užili. Podívali jsme se a projeli
se dalším dopravním prostředkem po staré Praze, kolem Hradu zpět na Klamovku
s příjemnou paní řidičkou.
Celý měsíc děti ještě pracovaly na tématech podle plánu, učily se básničkám, novým
písničkám, cvičily a hrály si!
Většina dětí se vrátila po nemoci

V měsíci březnu se Kulihrášci seznamovali se změnami v přírodě, v počasí. Poznávali a učili se pojmenovat charakteristické znaky jarního
období. Navázali jsme na zimu v zahradách a povídali jsme si, jak se zahrady mění, když taje sníh a je tepleji. Pozorovali jsme a pojmenovali
některé jarní kytičky na zahrádkách i v parku, některá semínka jsme zkusili zasadit a pozorovali jsme je ve třídě. Povídali jsme si také o zvířátkách, která žíjí u nás doma na statku. Poznáme je podle jména a umíme pojmenovat jejich mláďata. Pomalu jsme se začali připravovat na
české Velikonoční svátky a s nimi spojený Velikonoční jarmark. Hned na začátku jsme oslavili masopust. Kulihrášci ochutnávali tradiční jitrnici,
jelítka a tlačenku, ale také klasický koláč. Také jsme měli třídní karneval, kde se Kulihrášci představili ve svých maskách. Také byla ve školce
velkolepá bublinová show, která se Kulihráškům moc líbila. Proběhl také modrý den při kterém se Kulihrášci dozvěděli vše o koloběhu vody.
Kulihrášci také zkoumali lupou první broučky, které našli na naší školní zahrádce. Na konci měsíce proběhla dlouhodobě připravovaná
multikulturní výstava, jejích prohlídku si Kulihrášci moc užili.