Básničky a písničky - duben 2022

VESMÍR
CESTA K  MĚSÍCI / píseň poslech a nácvik /
Až vyrostu trochu víc,
tak poletím na měsíc.
Skafandr si obléknu,
raketou tam dolétnu.
Z Měsíce vám zamávám,
pak na cestu zpět se dám.
Chci se vrátit na Zem k vám,
protože vás moc rád mám!
NAŠE ZEMĚ KULATÁ JE
Naše Země kulatá je, říká se to.
Po nebi se koulí světem celé léto.
Pozor ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli,
to bychom se o tebe vskutku báli.
Chtěl bych jednou celou Zemi obletět,
Raketou se po vesmíru proletět.
Nasednout do rakety, podívat se z výše,
Je-li Země kulatá, jak se to píše.
 
CO DĚLÁ SLUNCE / poslech, nácvik /
Barví trávu.
Zvedá hlavu slunečnici.
Na pšenici stříká zlato.
Suší bláto.
Kreslí také stíny.
To je ale dřiny!
 
PH: NA ROBOTÍKA
Říkanka:
Robotíku, robotíku, nekleč tady na chodníku.
Vyber ňákou raketu, obleť celou planetu!
Děti říkají říkanku:
stojí v kroužku jako,, PLANETA“
vybraný ROBOTÍK klečí uprostřed,
pak si vybere,,RAKETU“ zapojí se za ní
a obíhá celý kroužek - Planetu
 
JARO
NA JAŘE / opakování /
1, Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,
hej hopy, hej hopy, hej hopy ho.
 
ROZPOČITADLA :
/ nácvik , vytleskávání /
Liška, šiška, pampeliška,
zabloudila v lese myška,
Ten, ten, ten, vyvede ji ven!
 
HODY, HODY, DOPROVODY / nácvik /
Hody, hody, doprovody, dejte vejce
malovaný,
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
 
VYJDI, VYJDI SLUNÍČKO
/ píseň + pohyb /
Vyjdi vyjdi sluníčko,
na makové políčko,
Vyjdi vyjdi na kopeček,
uvidíš tam pět oveček,
a šestého berana,
se zlatýma rohama,
umí dupat nohama!
VČELKA
Na zahrádce pod jabloní,
motýlek tam včelku honí,
hned, hned, hned, dej mi včelko med! 2x
Včelička se na něj zlobí,
že ji křidélka už bolí,
hned, hned, hned, pryč motýlku leť! 2x
Do úlu už včelky letí,
musím také pospíchati,
hned, hned, hned, také domů leť! 2x