Hodnocení měsíce - listopad 2021

Začátkem listopadu jsme se věnovali bezpečnosti a složkám integrovaného záchranného systému, co dělají a také jsme si řekli jejich telefonní čísla. Dále jsme se věnovali povoláním a řemeslům na hradě. Děti byly seznámeny se spoustou druhů povolání. Naši zaměstnanci a rodiče nám v tom pomohli a ukázali a představili dětem svoji profesi. Mohli jsme vidět, co dělají vojáci, kuchařka, doktorka, zahradník, cukrář, manikérka, uklízečka, švadlena a některá povolání si i vyzkoušet. Našim dalším tématem bylo téma lesní zvířátka. Některá jsme si společně vyjmenovali, ukázali a také vyrobil. Děti se naučily básničky, písničky k našim tématům. Vypracovávaly pracovní i grafomotorické listy. Každé pondělí chodily do sauničky a pískaly na flétnu. Kromě pondělí, kdy je saunování jsme se snažili chodit na procházky nebo na zahrádku. V listopadu jsme měli velmi bohatý program. Navštívili jsme tobogu, kde se děti vyřádily na různých atrakcích. Dále jsme se podívali na letiště Václava Havla, kde jsme viděli přílety a odlety letadel a také jsme procházeli skanerem. Byli jsme také v kině na pohádce Tlapkova patrola a přišla k nám i paní Zoubková a přečetla svoji knížku Brok, Flek a strašidla. Navštívili jsme také staré hrady, kde jsme viděli spoustu pohádkových bytostí a venku jsme zahlédli také páva a oslíky. Koncem měsíce jsme začali téma Mikuláš na hradě, v kterém jsme pokračovali i začátkem následujícího měsíce. Budeme se těšit na další měsíc.

Eva, Andrea