Hodnocení měsíce - září 2021

V září jsme se zabydlovali na hradě a seznamovali jsme se s hradem, s dětmi i okolím. Seznámili jsme
se s pravidly, která bychom měli ve školce dodržovat. Pracovali jsme na našich portfoliích, kde si děti
vybarvily třídní erb, udělaly otisk ruky a namalovaly kamaráda. Dále jsme se věnovali erbům, které si
děti vyrobily doma s rodiči. Vysvětlili jsme si, co je to erb a poté nám každé dítě svůj erb představilo.
Naučili jsme se také básničky a zopakovali jsme známé písně. V tomto měsíci proběhl také cvičný
požární poplach. Dětem jsme vysvětlili, co dělat a jak se chovat, kdyby začalo hořet. V rámci projektu
ukliďme Česko, jsme byli uklízet Klamovku. Řekli jsme si, co do přírody nepatří a jak bychom se k ní
měli chovat. Využili jsme pěkného počasí a tak jsme hodně času trávili venku na zahradě MŠ a také
v parku Klamovka. Na konci měsíce jsme se začali zabývat podzimem a tím také budeme pokračovat
v našem následujícím měsíci. Budeme se těšit.
Andrea a Eva

V září jsme se zabydlovali na hradě a seznamovali jsme se s hradem, s dětmi i okolím. Seznámili jsme

se s pravidly, která bychom měli ve školce dodržovat. Pracovali jsme na našich portfoliích, kde si děti

vybarvily třídní erb, udělaly otisk ruky a namalovaly kamaráda. Dále jsme se věnovali erbům, které si

děti vyrobily doma s rodiči. Vysvětlili jsme si, co je to erb a poté nám každé dítě svůj erb představilo.

Naučili jsme se také básničky a zopakovali jsme známé písně. V tomto měsíci proběhl také cvičný

požární poplach. Dětem jsme vysvětlili, co dělat a jak se chovat, kdyby začalo hořet. V rámci projektu

ukliďme Česko, jsme byli uklízet Klamovku. Řekli jsme si, co do přírody nepatří a jak bychom se k ní

měli chovat. Využili jsme pěkného počasí a tak jsme hodně času trávili venku na zahradě MŠ a také

v parku Klamovka. Na konci měsíce jsme se začali zabývat podzimem a tím také budeme pokračovat

v našem následujícím měsíci. Budeme se těšit.

Andrea a Eva