Hodnocení měsíce - březen 2022

Měsíc březen nám odstartoval distanční výuku. I přes to jsme se snažily našim dětem dát to, co
bychom dělaly i kdyby byla školka otevřená. A tak jsme zabrousily na tato témata: Znaky jara, jarní
květiny, hospodářská zvířata a jejich mláďata a Velikonoce. Každé pondělí rodiče dětí obdržely
výukové materiály, jako jsou pracovní listy, omalovánky, náměty na výtvarnou výchovu i hry a
tanečky a s nimi měli možnost pracovat. Každý čtvrtek jsme se scházeli na Google Meet, kde jsme
prováděli oromotorická cvičení a povídali si o tématu. Hlavním záměrem našich setkání bylo ale to,
abychom neztratily blízký kontakt jak my učitelky s dětmi, ale také děti mezi sebou. Těšíme se až
bude školka moci otevřít.Hodnocení březen

Začátkem měsíce jsme nezapomněli na zábavu jako je karneval, který je spojený s tématem masopust. Děti si o karnevalu představily své masky, zatancovaly si, plnily soutěžní úkoly a velmi si toto dopoledne užily. Kromě toho, že jsme si povídali, co je to masopust a jak se slaví, tak jsme se také seznámili s některými jídly a samozřejmě i s lahůdkami jako jsou koblihy, jitrnice a jelita, které jsme i ochutnali. Užili jsme si také show s Kubou, který opět přijel do naší školky. Pak už jsme začali poznávat jarní přírodu a její krásy. Povídali jsme si o jarních kytičkách, které jsme malovali i jako výstavu na plot. Kytičky budou vystaveny později, nyní jsme podpořili jako celá školka situaci na Ukrajině namalováním vlajky. Pokračovali jsme tématem hmyz, kdy jsme si ukazovali různě zbarvené brouky, obrázky motýlů a věnovali jsme se i dalším tvorečkům jako pavouci nebo mouchy. Byli jsme také moc překvapeni, kolik pohádek se o nich napsalo a my jsme si je připomněli.
Připomněli jsme si modrý den – den vody. Povídali jsme si, kde se všude voda nachází, jak je nezbytná pro náš život, koloběh vody na planetě. K tomuto tématu jsme si četli pohádku O kapičce vody a pustili jsme si i video pohádku o koloběhu vody, čištění vody.
Ke konci měsíce jsme navštívili opět kino, tentokrát s příběhem Zpívej 2. Také proběhla na naší školce multikulturní výstava pro rodiče s dětmi. Samozřejmě i třída Rarášků se šla podívat na zajímavosti, které se týkají různých zemí, ze kterých pochází naši kamarádi.
Samozřejmě jsme nezapomněli na spoustu písniček a básniček.