Hodnocení měsíce - duben 2022

V dubnu se rarášci vzdělávaly opět distanční výukou. Každý týden jsme se zabývali jiným
tématem. Každé pondělí byly poslány podkladové materiály na email, které si děti mohly
vypracovat společně s rodiči. Vždy se snažíme zahrnout všechny činnosti do celého týdne.
V prvním tématu jsme se zabývali aprílovým počasím. Poznávali jsme a pojmenovávali
jednotlivé znaky počasí. Učili jsme se básničky a písničky o počasí. Vypracovávali jsme
grafomotorický list duhy. Děti si mohly vypracovat obrázkové sudoku a také si vyrobit
sluníčko či duhu.
V dalším týdnu jsme probírali hmyz. Děti poznávaly jednotlivé druhy hmyzu. Mohly se
naučit básničku o berušce a také měly za úkol berušce domalovat tečky. Mohly si vybarvit
omalovánky nebo si vyrobit motýlka či včelku.
Zvířátka v ZOO bylo naše další téma. Děti poznávaly a pojmenovávaly zvířátka, která žijí
v ZOO. Měly se naučit básničku lenochod nebo písničku pět minut v Africe. Za úkol dostaly
najít rozdíly mezi zvířátky, stříhání zvířátek, najít cestičku ke zvířátku a také obrázkové
sudoku, které se dětem zalíbilo. Děti si také mohly zatancovat na písničku sloník Toník nebo
ZOO.
Našim posledním tématem byla doprava. Děti poznávaly dopravní prostředky. Učili se jaká je
vodní, železniční, silniční a letecká doprava. Jak se chovat na silnici jako chodec nebo
cyklista. Měly vypracovat grafomotorický list parníku, obrázkové sudoku a také spočítat
dopravní prostředky. Mohly se naučit básničku auto a také si zatancovat na písničku kola
autobusu se točí dál. Na závěr si mohly vyrobit nějaký dopravní prostředek nebo poskládat
lodičku z papíru.
Stále u nás probíhá jednou týdně distanční výuka online, kde si s dětmi povídáme o tématu,
děláme oromotorická cvičení a vytleskáváme. Děti se zde mohou pochlubit svými výrobky,
vypracovanými listy či kresbami, mohou pozdravit své kamarády, a hlavně jsme rády, že
s dětmi stále udržujeme kontakt.
 
Už se na děti moc těšíme a doufáme, že se všichni brzy uvidíme.
 
Andrea a KateřinaV dubnu se rarášci vzdělávaly opět distanční výukou. Každý týden jsme se zabývali jiným

Začátkem měsíce jsme se věnovali tématu zvířata v ZOO. Povídali jsme si, jaká zvířata
můžeme vidět v ZOO, odkud původně pochází a jak se v ZOO chováme.
Pak už nastal čas Velikonoc. Povídali jsme si o velikonočních zvycích, velikonočně jsme i
tvořili. Dokonce jsme si všichni i ozdobili mazance, které si Rarášci společně se
sladkou velikonoční výslužkou odnesli domů.
Proběhla i velká pěvecká soutěž Klamovský slavík. Stejně jako v jiných střídách i Rarášci
představili své písničky, které si nacvičili doma. Museli překonat stud a zazpívat před porotou
i ostatními dětmi. Všichni byli moc šikovní a za odměnu dostali diplom a sladkou odměnu.
Věnovali jsme se i geometrickým tvarům a barvám. Společně jsme našli spoustu věcí ve třídě
i venku, které nám tyto tvary připomíná.
Zašli jsme i do domova seniorů za babičkami a dědečky, abychom je potěšili připraveným
vystoupením. Moc se jim to líbilo. Opět jsme navštívili i kino, tentokrát Moje krásná příšerka.
Ve třídě Rarášků proběhl hnědý den, kdy jsme si připomněli den Země. Povídali jsme si, jak
se k naší planetě chovat, aby nám vydržela mnoho dalších let. Proč je důležitá voda na naší
planetě, stromy a proč je důležité třídit odpady.
Konec dubna jsme zakončili tématem Vesmír. Povídali jsme si o planetách, o dalších
vesmírných tělesech, čím se dostaneme do vesmíru a dozvěděli jsme se mnoho i jiných
zajímavostí.
Stejně jako jiný měsíc jsme se naučili nové básničky i písničky.