Hodnocení měsíce - květen 2022

Měsíc květen nám začal úspěšně, a to návratem děti do mateřské školy. Jelikož děti ve školce dlouho
nebyly první den jsme si zopakovali pravidla bezpečnosti a chování. Druhý den už jsme začali našim
prvním tématem a tím byla rodina. Povídali jsme si o rodině, děti rodinu kreslily a pojmenovávaly
členy rodiny. Dále jsme vytvářeli překvapení na den matek a vyrobili pro ně přáníčko s fotkou. Další
týden nás čekalo téma Praha a kde bydlím. Povídali jsme si o Praze a ukázali jsme si na obrázku
nejznámější pražské památky. Děti měly za úkol naučit se svoji adresu, kde bydlí. Skládali jsme puzzle
pražských památek a naučili jsme se písničku na tom pražským mostě. Zahráli jsme si Zlatou bránu,
kterou jsme si změnili na Prašnou bránu. Kreslili jsme na kameny a vybarvovali omalovánky Prahy.
V posledních dvou týdnech nás provázelo téma Vesmír. Povídali jsme si o vesmíru a naší sluneční
soustavě. Z modelíny jsme si vymodelovali planetky a měsíc. Ukázali jsme si globus, jak vypadá naše
planeta Země a kde se nachází naše Česká republika. Vytvořili jsme kresbu já ve vesmíru. Děti si
namalovaly vesmír vodovými barvami a poté lepily planety a kosmonauta se svou fotografií. Zahráli
jsme si hru doveď slepého domů, hvězdičky a planetky, planetky hejbejte se. Děti také vypracovaly
pracovní a grafomotorické listy a vybarvovaly omalovánky. V tomto měsíci nás také čekalo spousta
zajímavých akcí pro děti. Jako první nás čekala akce PolyTechBus, kde děti byly blíže seznámeny
s řemesly zedníka, hrnčíře a obkladače. Tuto práci si samy vyzkoušely a také si zde i něco vyrobily a
výrobky odnesly domů. Dále nás navštívil kouzelník, který nám ukázal spoustu zajímavých triků a
kouzel. Vyrazili jsme i na náš první výlet na plavbu lodí po Vltavě, kde jsme zahlédli nejznámější
pražské památky. Další den nás čekal sportovní den, kdy pro děti v Klamovce byli připraveny
sportovní aktivity jako hod oštěpem, štafetový běh, sprint apod.. Měsíc květen jsme zakončili
červeným dnem tedy dnem bez tabáku, kde jsme si pověděli proč tabákové výrobky škodí našemu
zdraví.
Těšíme se na další měsíc.
Andrea, Kateřina
V květnu jsme začali tématem rodina. Povídali jsme si, jaké máme členy rodiny, co máme rádi na mamince a tatínkovi a snažili jsme se vyrobit dáreček a přáníčko maminkám ke dni matek. Trénovali jsme na naši besídku, kterou jsme poté předvedli před rodiči a ukázali jsme, co jsme se naučili. Dalším tématem byla zdravá výživa. Povídali jsme si o zdravé výživě, o tom, co je zdravé a co ne. Ukázali jsme si výživovou pyramidu. Připravili musli tyčinky, které si děti odnesli domů a moc jim chutnaly a také jsme si udělali zdravou mrkvičkovou a pažitkovou pomazánku, kterou si děti snědly na svačinku. Po zdravé výživě jsme si ukázali ovoce a zeleninu a poté na nás čekala doprava a bezpečnost. Řekli jsme si, jak se správně chovat na ulici a silnici a řekli si, jakou máme dopravu a jaké dopravní prostředky.
K tématům jsme se naučili básničky a písničky a dělali grafomotorické a pracovní listy. V květnu přišlo i krásné počasí, a tak se snažíme trávit s dětmi, co nejvíce času venku. Byli jsme i na výletě na zámku Loučeň, kde se dětem nejvíce líbily labyrinty, kterými mohly procházet. Děti se zúčastnili také školního jarmarku, kde mohly využít své klamčáky a něco si za ně koupit.