Hodnocení měsíce - únor 2022

Začátkem měsíce nás provázelo téma zimní sporty, které jsme si vyjmenovali a ukázali na obrázcích. Děti si vyzkoušeli střely hokejkou na branku a také jsme si zkusili s hokejkou a míčkem oběhnout slalom. Dále jsme se začali věnovat našemu tělu. Pověděli jsme si o našem tělu jeho částech, vnitřních orgánech, kostech, svalech a našich smyslech. Při povídání o našich smyslech, jsme si vyzkoušeli ochutnávku naší sladké, kyselé, hořké a slané chuti. Dále jsme zkoušeli náš sluch při hře ptáčku pípni a také náš hmat, kdy děti hádaly, podle tvaru, materiálu, co drží v ruce. Děti si také prohlíželi knížky o lidském těle a také jsme si ukázali kostru těla. Vypracovávali jsme pracovní i grafomotorické listy. Každé ráno se s dětmi rozcvičíme jednoduchými cviky a nebo pohybovou hrou. Každý den se snažíme chodit na zahradu mš nebo do parku, kde mají děti možnost se proběhnout na čerstvém vzduchu. Tento měsíc nás navštívil kouzelník, který nám ukázal spoustu zajímavých kouzel a také jsme jeli do kina tramvaji na pohádku Encanto, která se dětem moc líbila. Poslední den v únoru jsme se začali věnovat masopustu a jeho tradicím, kterým se budeme věnovat i začátkem následujícího měsíce.