Školní a vzdělávací program

Důsledně se věnujeme cílenému rozvoji dětí jako komplexních osobností. Školní a vzdělávací program našich Čertíků, Dráčků, Kulihrášků a Rarášků je rozdělen do pěti oblastí, z nichž každá obsahu řadu podtémat (projektů):

  • POZNÁVÁME SE

poznáváme sami sebe, svoje projevy, své tělo, uvědomujeme si své pocity, potřeby a poznatky o světe kolem sebe (více...)

  • VŠÍMÁME SI

svět kolem nás se stále mění a nejsme v něm sami, víme to a uvědomujeme si to (více...)

  • PŘIZPŮSOBUJEME SE

žijeme mezi dalšími lidmi, učíme se společenskému chování, přijímáme odlišnosti lidí jako běžnou věc, pomáháme druhým (více...)

  • PODPORUJEME A TVOŘÍME

komunikujeme mezi sebou, učíme se, zvládáme změny, získáváme estetické návyky, přijímáme porážky i úspěchy (více...)

  • CHRÁNÍME SE

učíme se chránit si zdraví, zdravě jíst, odpočívat, sportovat, vyhýbat se nebezpečným činnostem (více...)

 

V projektech, které jsou součástí každé z pěti oblastí, se s dětmi intenzivně věnujeme po určité časové období například:

  • ekologii: "Putování s kapkou vody" nebo "Barevné kontejnery"
  • poznávání přírody: "Sněhová Královna"
  • zeměpisu: "Cesta kolem světa"
  • právnímu vědomí: "Nemusíš se bát,nikdo ti nesmí ublížit"
  • fyzice a přírodním jevům: "Na hradě je zima"

a řadě dalších témat.