LEGUÁNEK PRUHOOCASÝ (CALLISAURUS DRACONOIDES)

 

Je šedý až pískově hnědý, na ocase jsou nápadné černé příčné pruhy. Samec má po stranách ocasu, který je zespodu bílý, černé skvrny, které zasahují až na modře zbarvené břicho. Samicím modré zbarvení chybí a černá kresba je méně výrazná.

 

TŘÍDA

Plazi (Reptilia)

ŘÁD

Šupinatí (Squamata)

ROZŠÍŘENÍ

Severní Amerika (suché oblasti Severní a Střední Ameriky )

BIOTOP

kamenité stepi a polopouště (pouště, kamenité a skalnaté oblasti 

s řídkým porostem )

POTRAVA

bezobratlí (části rostlin, drobní živočichové, plody, pupeny 

a další části rostlin )

ROZMĚRY

délka těla 6,5−10 cm, délka ocasu 7−11 cm, hmotnost 10−20 g

ROZMNOŽOVÁNÍ

samice klade obvykle 2−8 vajec, někdy i vícekrát během léta

 

Zajímavosti

Je to čilý denní ještěr, který odpočívá jen v době největšího vedra. Predátory i případné soupeře se snaží odradit tím, že stáčí zvednutý ocas do spirály, aby vynikla jeho nápadná kresba. Navíc ho umí odvrhnout, podobně jako naše ještěrky. Ocas poté doroste. Další obrannou taktikou je schopnost bleskově se zahrabat do sypkého písku.

Chov v Zoo Praha

Jedná se o poměrně nový druh – první jedince zoo získala od soukromého chovatele v roce 2011.

UMÍSTĚNÍ V ZOO PRAHA

Pavilon šelem a plazů