PAPOUŠEK NÁDHERNÝ (Polytelis swainsonii)

 

Výskyt

Austrálie

Velikost

40 cm

Hmotnost

130-155 g

počet vajec

 4-6 ks

Inkubační doba

19-21 dnů

Opuštění hnízda

Ve 35 dnech

Kroužek

6,5 mm

Potrava               

Směs semen pro střední papoušky + ovoce a zelenina, zelené krmení

 

Rozlišování pohlaví - Žlutá maska a červený obojek v hrdelní oblasti u samiček chybí. Kromě toho mají samičky celkově matnější zabarvení než samečkové.

Povaha - Papoušek nádherný je snášenlivý pták, který s ostatními obranyschopnými druhy papoušků dobře vychází. Také mezi jedinci stejného druhu nemusí vznikat žádné problémy, pokud mají všichni dostatek prostoru.

Klimatické podmínky - Papoušek nádherný je poměrně odolný pták. Pokud se může uchýlit do krytého přístřešku, není vytápění v zimě nutné.

Potrava - Jako základ dáváme těmto ptákům směs semen pro střední papoušky. Tu můžeme pravidelně obohacovat kousky ovoce, zeleniny a zeleným krmením. V hnízdním období musí dostávat vaječnou směs. Abychom uspokojili jejich potřebu klovat, zásobíme ptáky pravidelně vrbovými větvičkami a čerstvými nestříkanými větvičkami ovocných stromů. Vždy musí mít k dispozici dostatek gritu a písku na trávení, aby se mohli podle potřeby zásobit.

Denní činnost - Papoušek nádherný je poměrně hlučný pták, ale jeho hlas je obvykle melodický. Někteří jedinci rádi okusují, zatímco jiní příslušníci tohoto druhu tuto potřebu nemají. Tento pták má také rád koupání, které je nutné k udržování peří v čistotě. Zdržuje se ve všech patrech voliéry, i na zemi, kde si částečně hledá potravu. Tito papoušci jsou zvědaví a přístupní ptáci, kteří se dají celkem dobře ochočit, i když je chováme ve voliéře.

Hnízdění - Papoušek nádherný dává přednost hnízdění v přírodní budce, například v dutém kmeni. Rozměry této budky jsou asi 30 centimetrů na 60 centimetrů výšky a s vletovým otvorem o průměru 9 až 10 cm. Na dno budky navršíme trochu vlhké rašeliny nebo ztrouchnivělého dřeva. Samička snáší 3 až 5 bílých vajec, ze kterých se za 21 dnů vyklubou mláďata. Papoušek hnízdo urputně brání, často také před svým ošetřovatelem. Asi za čtyři až pět týdnů po vylíhnutí mláďata vylétají z budky. Potom je rodiče ještě nějakou dobu vodí a přikrmují. Trvá asi rok, nebo dokonce déle, než se mladí samečkové plně vybarví. Do té doby se všichni mladí ptáci podobají matce. Papoušek nádherný je během hnízdění velice citlivý na vzruchy z okolí - absolutní klid a pravidelnost jsou v této době velice důležité.