GDPR

PROHLÁŠENÍ ŠKOLY
 
POUČENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJPROHLÁŠENÍ ŠKOLY, POUČENÍ O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení školy - poučení o zpracování osobních údajů;

GDPR - Informace 2021;