Platby

Rodiče mají možnost platit poplatky v den stanovený ředitelkou školy nebo vedoucí školní jídelny. Každý měsíc je datum zveřejněno na nástěnce.

„ŠKOLNÉ“

Ředitelka mateřské školy Praha 5 Košíře, Podbělohorská 2185 stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2020/2021 na částku 961,-Kč za kalendářní měsíc

  • Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční

  • Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10 tého dne .

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku dítěte

„STRAVNÉ“

Ředitelka mateřské školy Praha 5-Košíře,Podbělohorská 2185 stanovuje výši úplaty za školní stravování rok 2020/2021 na částku 43,-Kč /den a 7 leté děti 47,-Kč /den.

• Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10 tého dne

V Praze dne 6.6.2020 Mgr. Dagmar Trčková řed. školy

 

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezplatně (děti předškolní).