Platby

Rodiče mají možnost platit poplatky v den stanovený ředitelkou školy nebo vedoucí školní jídelny. Každý měsíc je datum zveřejněno na nástěnce.

Ceny:

  • školné 803,- Kč/měs.

 

  • stravné 
    > 37,- Kč děti do 6 let
    > 40,- Kč děti do 7 let /děti s odkladem školní docházky/

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezplatně (děti předškolní).