Kalendář akcí

Duben

13.4. Klamovský slavík

14.4. Zubní hygiena a Zdravé zoubky – Hrad

20.4. Zubní hygiena a zdravé zoubky – Zámeček

20.4. divadlo – kouzelník na Hradě

20.4. multikulturní projektový den – Bedýnky – země Polsko, Zámeček – Trolíci

21.4. Hnědý den

24.4. Obrázky pro Ivanku – výstava na plotě

25.4. Besídka - Kulihrášci

26.4. den otevřených dveří

27.4. Kouzelní pro Zámeček


Květen

2.5. besídka – Trolíci

3.5. zápis do MŠ

4.5. kouzelné představení se seniory D, Č, T

4.5. besídka Kulihrášci

9.5. besídka -Draci

10.5. besídka Skřítce

10.5. besídka Čerti

18.5. koncert na Popelce

26.5. divadlo na Popelce

31.5. červený den


Červen

1.6. MDD

12.6. zápis pro děti s udělenou dočasnou ochranou LEX Ukrajina – MČ Praha 5

13.6. udílení řádů Trolíci a Skřítci

13.6. besídka Raraši