MČ Praha 5

2023/2024

Závěrečné zprávy proběhlých akcí

2022/2023

Vyúčtování jednotlivých příspěvků/dotací 

Starší dotační programy jsou uloženy v papírové podobě v ředitelně školy.