Angličtina

V MŠ Klamovka probíhá již třetím rokem kroužek angličtiny pro všechny předškolní děti ve věku od tří do šesti let. Vzhledem k požadavkům současné doby a nutnosti zvládnout alespoň jeden světový jazyk, především angličtinu, je o tento kroužek zájem. Kroužek se koná jako obvykle ve středu v odpoledních hodinách, pro tentokrát v podzimním pololetí, jednou týdně v době od 16:15 do 16:55. Lekce tedy trvá 40 minut, které se snažíme společně strávit co nejvíce smysluplně.

Hlavním matriálem pro sestavení náplně tohoto kroužku bylo několik učebnic angličtiny pro předškolní děti, ve kterých najdeme mnoho básniček a říkadel, jednoduchou slovní zásobu, pozdravy a základní dialogy, návody na různé hry, a další nápady. Do společně strávené čtyřicetiminutové lekce se snažíme zařadit co nejvíce jednotlivých výukových prvků, aby se děti nenudily a kroužek byl pro ně zajímavý.

Začínáme anglickými pozdravy a jednoduchým dialogem na přivítanou. Potom se učíme krátké anglické básničky a říkadla, která mnohdy mají ekvivalent v češtině a děti je znají. S pomocí dalších říkanek se učíme barvy a číslovky. Učíme se také říkanky a pohybem, které slouží k protažení a jednoduchému cvičení. Opakujeme jednoduché pokyny s předváděním, které by děti měly zvládnout. Opakujeme a rozšiřujeme slovní zásobu s pomocí Kimových her. Výuku prokládáme hrami, které se dají provozovat ve větších prostorách s malým počtem dětí. Tyto hry jsou známé v češtině i v angličtině jako například: na Mrazíka, na schovávanou, na židličkovou párty, atd. Snažíme se tedy o pestrou náplň každé hodiny, aby společně strávený čas byl využit co možná nejefektivněji.