Školní vzdělávací program

Náš vzdělávací program se věnuje k cílenému a všeobecnému rozvoji každého dítěte. Cílem je rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání. Osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

V projektech, které jsou součástí každé z pěti oblastí, se s dětmi intenzivně věnujeme po určité časové období. Jednotlivé projekty, témata.

Integrované bloky, které jsou zaměřeny na jednotlivé vědomosti a dovednosti máme rozděleny:

  • Zdravý život na hradě (Dítě a jeho tělo)
  • Jak mluví a myslí hradní bytosti (Dítě a jeho psychika)
  • Bytosti na hradě a v podhradí (Dítě a ten druhý)
  • Slavnosti hradních bytostí (Dítě a společnost)
  • Cestičkou z hradu do světa (Dítě a svět)