Vize a představení školy školy 


Celý kolektiv školy cítí jako své poslání, aby Vašemu dítěti a Vám bylo v naší škole příjemně. Je pro nás důležitá bezpečnost vašich dětí a jejich příprava do základní školy a do běžného života. Klademe důraz na respektování individualit dítěte a akceptovatelná přání rodičů za předpokladu dodržování předem stanovených pravidel školy. V rámci nadstandartních programů a pohádkovým prostředím školy podporujeme a rozvíjíme nadání dítěte a školní vzdělávací program.

Hodnoty, kterých si ceníme:

 • Bezpečné prostředí
 • Přístup k dítěti
 • Zvyšování kvality vzdělávání
 • Spolupráce s rodiči

Hlavním cílem školy je, aby děti chodily do naší mateřské školy rády a roky strávené u nás pro ně byly obdobím, ve kterém se naučily řešit základní životní situace a zorientovaly se v mezilidských vztazích. Chceme, aby si děti vytvořily hodnotný základ do dalšího života a připravily se kvalitně pro následné vzdělávání. Během let strávených u nás děti získají přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy zdravého sebevědomí.

Naší vizí je stát se lídrem v oblasti předškolního vzdělávání 

Kdo jsme:

Jsme státní mateřská škola poskytující výchovu a vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 let. Naše škola získala certifikát "Bezpečná škola" a "Rodiče vítáni". Škola pracuje podle vzdělávacího programu "Na Hradě a v podhradí". Součástí ŠVP jsou tyto programy:

 • Saunování na Hradě
 • Zdravé pískání na Hradě a Zámečku
 • Seznamování se s cizím jazykem na Hradě a Zámečku
 • Zabydlujeme se na Hradě a Zámečku
 • Multikultura na Hradě

Celková kapacita školy je 168 dětí - z toho 118 dětí na budově Podbělohorská a 50 dětí na budově U Nesypky. Děti jsou rozděleny do 7 tříd a ve třídách jsou děti rozdělené zpravidla podle věku

Provoz mateřské školy : 6,30 - 17,00 

Třídy na Hradě Klamovka:

Bubáčci - věk dětí zpravidla od 3 let, počet dětí na třídě 16 

V této třídě klademe důraz především na adaptaci děti, při prvotním odloučení dítěte od rodiny. Vzdělávání je soustředěno na základní hradní pravidla a socializaci dětí ve třídě .

Personální obsazení

 • Adéla Růžičková DiS. 
 • Mgr Jana Anýžová

Kulihrášci - věk od 3,5 roku, počet dětí na třídě 25-26

Do třídy Kulihrášků přicházejí nové děti a také děti přicházející ze třídy Bubáčků. Děti se zde učí základním návyky, znalosti a dovednosti přiměřené jejich věku. Z důvodu nástupu nových dětí se opět zaměřujeme na adaptaci dětí a na soužití se skupinou.

Personální obsazení

 • Tereza Lorencová
 •  Mgr. Eva Ždárková

Rarášci - věk od 4 let, počet dětí na třídě 25-26

Třídu Rarášků docházejí děti zpravidla od 4 let, které přicházejí ze třídy Bubáčků a Kulihrášků. Mnohdy do této třídy nastupují i děti z rodin, které se v minulých letech nedostaly do mateřské školy. Třída bývá věkově různorodá. Děti si zde rozvíjejí získané návyky, znalosti a dovednosti přiměřeně jejich věku.

Personální obsazení

 • Mgr. Lenka Dvořáková
 • Dana Pšeničková

Dráčci - věk od 4 a ¾ let, počet dětí na třídě 25-26 dětí

Třída Dráčků je zpravidla předškolní třída. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Cílem práce je nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a to především formou prožitkového učení. Záměrem vzdělávání v této třídě je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj.

Personální obsazení

 • Lucie Tvarohová 
 • Patrik Brandt

Čertíci - věk od 4 a ¾ let, počet dětí na třídě 25-26

Třída Čertíků je zpravidla předškolní třída. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Cílem práce je stejně jako na třídě Dráčků nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy a to především formou prožitkového učení. Záměrem vzdělávání v této třídě je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj

Personální obsazení

 • Libuše Jenikovská DiS 
 • Mgr. Dagmar Trčková 
 • Iveta Beranová

Třídy na Zámečku U Nesypky

Skřítci - věk od 3 let počet dětí na třídě 24-25

V této třídě klademe důraz především na adaptaci děti, při prvotním odloučení dítěte od rodiny. Vzdělávání je soustředěno na základní hradní pravidla a socializaci dětí ve třídě. Děti se učí základním návykům, dovednostem a znalostem přiměřeným jejich věku

Personální obsazení

 • Mgr. Eva Špačková 
 • Iveta Fricová

Trolíci - vek od 4,5 let počet dětí na třídě 24-25

Třída Trolíků je věkově smíšená a jsou do ní zařazovány i děti před nástupem školní docházky. Je tvořena dětmi, které již mateřskou školu navštěvovaly, popř. mají odklad školní docházky. Cílem práce je nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vzdělávání dětí a přípravě na vstup do základní školy. Vzdělávání probíhá především formou prožitkového učení. Záměrem vzdělávání v této třídě je, aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj.

Personální obsazení

 • Bc. Lenka Kristiňáková
 • Andrea Klembara 

Konzultační hodiny

V případě zájmu o konzultaci nás prosím kontaktujte předem na naše třídní emaily nebo osobně.

Dvanáctero

Několik pravidel, podle kterých žije náš pohádkový hrad:

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj čestně.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde sis je půjčil.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber si nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, omluv se.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj záchod.
 • Pomáhej mladším a slabším kamarádům.
 • Zbytečně nežaluj.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta; chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Náš tým

Třídy 

Bubáci

Adéla Růžičková DiS. 

Mgr Jana Anýžová

Kulihrášci

Andrea Klembara DiS 

 Mgr. Eva Ždárková 

Rarášci

Mgr. Lenka Dvořáková 

Dana Pšeničková

Draci

 Lucie Tvarohová 

 Patrik Brandt

Čerti

Jenikovská Libuše DiS.

Mgr. Dagmar Trčková

Iveta Beranová

Skřítci

Mgr. Eva Špačková 

Iveta Fricová

Trolíci

Bc. Lenka Kristiňáková

Školnice

Miroslava Hrnčířová

Ostatní zaměstnanci

Eva červenková

Hana Kučerová

Zaměstnanci školní kuchyně

Vedoucí: 

Vedoucí kuchařka: Zuzana Kašparová

Kuchař na Zámečku: Milan Brümmer

Kuchařka: Lucie Kašparová 

Certifikace 

Fond Sidus 2024
 
Fond Sidus 2022
 
Rodiče vítáni
Bezpečná školka
Bezpečná školka
Kybernetická bezpečnost
Praha 2015
ČR 2015
Fond Sidus 2021
Fond Sidus 2022

Zelená škola

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Zelená škola. Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů, rodičů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí-

Vzhledem k tomu, že naše mateřská škola je do projektu zapojena, je výhodou, že svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu je zdarma. V mateřské škole je umístěn sběrný box, do kterého můžete vkládat např. baterie, elektrospotřebiče a jejich části, elektrické a elektronické součástky.

ZOO adopce

Nesyta Bílý
Dikdik Kirkov