Platby

Platby na školní rok 2022/2023 

Školné 923,- Kč 

Stravné děti do 6 let 45,- Kč 

Stravné děti do 7 let 50,- Kč