Platby pro šk. rok 2021/2022

Úplata za stravné a školné je splátná do 10.dne v měsíci!

Ředitelka mateřké školy Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185 stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání na rok 2021/2022 na částku 1005,- Kč za kalendářní měsíc.

- Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční;

- Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku;

Ředitelka mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2186 stanovuje výši úplaty za školní stravování na rok 2021/2022 na částku 43,- Kč/den a 7 leté děti 47,- Kč/den. 

 

V Praze dne 26.8.2021 Mgr. Dagmar Trčková, ředitelka školy 

 

 

 Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v roce 2022/2023