Písmenka a čísla

Kroužek, Hrátky s písmenky a čísly, je na naší školce nový a jeho hlavním cílem je pomoci paní učitelkám při přípravě předškoláků na vstup do základní školy.

Konání kroužku je každé pondělí od 16.15 - do16.55 ve třídě Bubáků.

Během jednotlivých hodin se budou děti zdokonalovat:

-v rytmizaci jména i jednotlivých slov,

-poznávání písmen ve svém jméně, aby se časem mohly děti i samy podepsat,

-vyhledáváni slov na určité písmeno,

-rozvíjení sluchového vnímání, pozornosti,

-nácvik rovné čáry - svislé, vodorovné, krátké i dlouhé,

-šikmé čáry, lomené,

-krouživé pohyby na uvolnění ruky,

-správný úchop tužky,

-kruh vlevo, vpravo,

-horní a dolní oblouk, vlnovky.

Taky budeme opakovat pojmy nad, pod, nahoře a dole, vlevo a vpravo. Budeme si povídat nad obrázky, učit se dějovou posloupnost.

Zaměříme se taky na tvary, budeme hledat stíny zvířátek, porovnávat věci podle délek.

Přiřazovat počty k číslům, učit se psát a poznávat čísla, odčítat a přičítat kostky podle pokynů p. učitelky.

Kromě různých pomůcek budeme také hodně využívat pracovní listy, které si děti následně berou domů, aby rodiče viděli, jak jim to jde. Některé pracovní listy, které děti nestihnou si pak můžou dodělat i doma.

Jinak do kroužku zařazuji i pohybovou chvilku na lepší soustředění.