Zpěváček

Na hodinách hudebního kroužku si s dětmi opakujeme národní a lidové písničky. Učíme se nové, tematicky spojené s ročními obdobími nebo aktuálními tématy. K písničkám využíváme doprovod klavíru, děti hrají na rytmické nástroje. Zařazujeme dechová i rytmická cvičení. Nezapomínáme ani na pohyb - součástí každé hodiny je i pohybová chvilka s hudebně-pohybovými hrami. Cílem hudebního kroužku není naučit se velké množství nových písniček, ale odcházet z každé hodiny s dobrým pocitem.