DP Úřad Práce ČR

Starší dotační programy jsou uloženy v papírové podobě v ředitelně školy.

Dotační program " Vytvoření pracovní příležitosti"

Přiděleno: 180 000,- Vyčerpáno: 180 000,- Rozdíl: 0

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na program "Vytvoření pracovní příležitosti " v rámci veřejně-prospěšných prací. Úřad práce ČR poskytl škole v rámci smlouvy č. ABA-V-20/2017 částku 180 000,- na příspěvek pomocného pracovníka údržby. Rozdíl bude doplácet škola v rámci vlastních zdrojů.