MŠMT

2022

Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR

Starší dotační programy jsou uloženy v papírové podobě v ředitelně školy.