SWOT analýza

Vážení rodiče,

naše škola se v období březen až duben 2020 účastnila Swot analýzy mateřských škol MČ Praha 5. Během dvou měsíců se mohli pedagogové školy, nepedagogové školy a rodiče zapojit do dotazníkového šetření ve kterém se vyjadřovali k různým oblastem, které se váží k výchově a vzdělávání dětí a ke škole jako takové. Velmi si vážím všech, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a věnovali tak naší škole velmi drahocenný čas. Děkuji za hojnou účast v průzkumu, ve kterou jsem i doufala a věřila. Počet zapojených respondentů mi velmi potěšil. Myslím si, že toto zapojení je pravým důkazem opravdu velmi dobré a kvalitní spolupráce nejen školy s rodiči, ale i školy s jejími pracovníky - ať už pedagogy či nepedagogy. Moc děkuji

Jsem velmi ráda, že všechny čtyři zúčastněné skupiny v tomto šetření - rodiče, pedagogický personál, nepedagogický personál i vedení školy, cítí jednotlivé náhledy na školu, její činnost, zaměření a vize naprosto shodně. Ve většině sledovaných aspektů naše škola byla vyhodnocena nadprůměrně. Z počtu 86 otázek v dotazníku rodičů ,rodiče vyhodnotili školu v 77 odpovědích jako nadprůměrnou. Škola se může pochlubit velmi přátelskou a vstřícnou atmosférou což potvrdil i výsledek ČŠI z listopadu 2019. Zbývajících 9 otázek se týkalo okolí školy/zahrada, parkovací místa/.Slabším článkem našeho subjektu se stala tedy menší zahrada a absence parkovacích míst pro návštěvníky školy. Tuto skutečnost bylo možno očekávat.

Získané informace jsou pro naše zařízení a její budoucí směřování velmi cenné.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich nadstandartní práci pro naše děti a rodičům moc děkuji za jejich důvěru a spolupráci s námi.

Mám vás moc ráda a je mi ctí vést, motivovat a rozvíjet tuto školu