MŠMT v rámci OPVV

2023/2024

Název projektu: Šablony pro MŠ Klamovka

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002295

Operační program: Operační program Jan Amos Komenský

Výzva: 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Výše schválené dotace: 647 838,- Kč

V rámci OP JAK využíváme získané finanční prostředky na aktivity:

- školní asistent MŠ

- vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

2021/2022

Dotační program MŠMT: v rámci OP VVV

Přiděleno: 350 250 ,- Kč
Vyčerpáno:
Rozdíl:

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na program "Program výzkum, vývoj a vzdělávání".
Škole byla uznána částka ve výši 350 250,- Kč pod názvem projektů " Šablony III pro MŠ Klamovka" registrační číslo CZ.O2.3.X/0.0/0.0/20_081/0017059. Přidělené prostředky budou použity na školního asistenta (personální podpora) na vzdělávání pedagogů školy a tematicky zaměřená setkávání s rodiči.

Dotační program MŠMT Šablony III. 

2019/2020

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na program "Pogram výzkum vývoj a vzdělávání". Škole byla uznána částka ve výši 549 991,- Kč pod názvem projektů "Šablony II pro MŠ Klamovka" registrační číslo CZ.O2.3.68/0.0/0.0/18064/0009347. Přidělené prostředky budou použity na školního asistenta (personální podpora), na vzdělávání pedagogů školy, využití ICT ve vzdělání a tematicky zaměřená setkávání s rodiči

Dotační program MŠMT Šablony II.


Záznam realizace z projektového dne mimo školu - návštěva Skanzenu

Více z dotačních programů je uloženo v ředitelně školy.