Navštívilo nás Chorvatsko (Erasmus+) (29.5.2023)

V rámci projektu Erasmus+ nás v tomto týdnu navštívili čtyři pedagogové z mateřské školy Jarun v Záhřebu (Chorvatsko). Pedagogové se zajímali o prostředí naší mateřské školy, ŠVP a sdíleli s nám zkušenosti z Chorvatska v oblasti předškolní pedagogiky.

Paní ředitelka díky svým kontaktům dokázala nabídnout pedagogům možnost podívat se do ostatních mateřských škol na Praze 5. Proto chorvatští pedagogové také navštívili v rámci Erasmus+ partnerské školy – na Praze 5 MŠ Duha, MŠ Trojdílná ulice, MŠ Kořínek, MŠ Nám. 14. října a MŠ Čtyřlístek na Praze 13.


V rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ hostila naše škola delegaci studentů a pedagogů z Turecka. V termínu od 1.11. 2022 do 12.11.2022, stínovalo výuku našich učitelů 7 studentů a dva pedagogové a v termínu od 13.11.2022 do 27.11. 2022 stínovalo naši výuku 12 pedagogů z Turecka. V praxi to znamenalo návštěvu výuky a následnou analýzu činností, spojenou se sdílením informací a zkušeností s vedením a organizací výukového procesu u nás a v Turecku.

Návštěva tureckých pedagogů byla pro děti a učitele přínosná ze dvou hlavních důvodů - všichni zúčastnění měli možnost procvičit svou angličtinu při neformálních setkáních, dozvědět se více zajímavých informací o Turecku, jeho kultuře a školství. Druhým důležitým aspektem návštěvy tureckých pedagogů a studentů na naší škole bylo prohloubení vzájemné spolupráce, mezi pedagogy s Česka a Turecka.

Kolegové z Turecka si od nás odvezli spoustu cenných zkušeností a informací o českém školství, zejména o různých metodách a formách výuky na naší škole, ale třeba i o výuce na jiných stupních vzdělávací soustavy ČR. Kromě školní výuky pro ně vedení školy připravilo zajímavý doprovodný program, v rámci kterého naši turečtí přátelé absolvovali komentované prohlídky s průvodci po historických památkách města a navštívili i partnerské školy naší mateřské školy. V rámci pobytu jsme s kolegy navštívili naše detašované pracoviště U Nesypky, speciální mateřskou školu Duha Trojdílná, Základní školu Kořenského, Základní školu Weberova, gymnázium Jana Keplera a právnickou fakultu v Praze. V rámci stáže nám bylo umožněno i setkání se zástupci odboru školství na Praze 5 a se zastupiteli MČ Praha 5 s následnou prohlídkou radnice MČ Praha 5. Na závěr příjemné a oboustranně obohacující návštěvy jsme poseděli a naplánovali další možné společné mezinárodní akce. Každé mezinárodní partnerské setkání je důležité nejen z důvodu prohlubování kontaktů a sdílení profesních zkušeností, ale nepochybně i z důvodu šíření dobrého jména naší školy v zahraničí, což se v tomto případě zcela jistě povedlo. 


Na základě žádosti ředitelky školy byl škole schválen projekt "Modernizace a rozvoj ve vzdělávání předškolních dětí " pod číslem 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041797 v rámci klíčové akce 1"vzdělávací mobilita jednotlivců".
Projekt bude zahájen 15. 5.2022.


Škola obdržela finanční dotaci ve výši 13 032 EUR
Projekt podporuje vzdělávání pedagogických zaměstnanců a klade si za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku v naší škole. Na výukovém pobytu (teaching assignment) se umožňuje zaměstnancům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran. Základní náplní stáže je Stínování (job-shadowing), které probíhá na partnerských školách. Jedná se tedy o mobilitu sestávající se z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Závěrečné zprávy ze stáží


Starší dotační programy jsou uloženy v papírové podobě v ředitelně školy.