Na základě žádosti ředitelky školy byl škole schválen projekt "Modernizace a rozvoj ve vzdělávání předškolních dětí " pod číslem 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041797 v rámci klíčové akce 1"vzdělávací mobilita jednotlivců".
Projekt bude zahájen 15. 5.2022.


Škola obdržela finanční dotaci ve výši 13 032 EUR
Projekt podporuje vzdělávání pedagogických zaměstnanců a klade si za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku v naší škole. Na výukovém pobytu (teaching assignment) se umožňuje zaměstnancům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji konkrétně specifikovat již v žádosti. Před zahájením pobytu poté sepisují vysílající škola, přijímající škola a účastník dohodu specifikující náplň stáže a povinnosti všech stran. Základní náplní stáže je Stínování (job-shadowing), které probíhá na partnerských školách. Jedná se tedy o mobilitu sestávající se z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Závěrečné zprávy ze stáží


Starší dotační programy jsou uloženy v papírové podobě v ředitelně školy.