Školní jídelna

Kontakt na školní jídelnu

vedoucí šk. jídelny

Iveta Beranová (734 251 033, email: jidelnapodbelohorska@gmail.com)

Úřední hodiny pro rodiče: 

Pátek: 16.00 - 18.00 (k dispozici ze strany kuchyně)


Informace 

Provozní řád školní jídelny je vyvěšen v hale MŠ, jídelníček je vyvěšen na dveřích jídelny (případně na hl. stránce webových stránek)

Děti se odhlašují do 8:00 hod.

Stravování je připravováno podle výživových norem 

Škola dodržuje spotřební koš 

Ceny stravného od 1.9.2023

Celodenní děti do 6let: 52,- Kč

Celodenní pro děti do 7let: 57,- Kč


Jídelníčky

hrad

zámeček