Výtvarníček

Ve sklepních prostorách našeho hradu je vybudována komůrka, do které se vstupuje pouze v několika případech. Je to komůrka plná materiálu, fantazie a nápadů. Zde se scházejí děti na kroužky keramiky a také na výtvarníčka. Zde rozvíjíme svoji bujnou představivost, kreativitu, estetické cítění, ale i zručnost a jemnou motoriku. Pracujeme zde s různými materiály, barvami, přírodninami, luštěninami, textilem, voskem,... Učíme se zde kreslit, malovat, stříhat, lepit,... Také se učíme a seznamujeme s různými technikami. Nevadí nám, že máme zašpiněné ruce, ale hlavně, že se dílo podaří a máme z něho radost. Výrobky si děti odnášejí domů a ukazují celé své rodině.