Tanečky

V kroužku tanečků děti čekají různé pohybové variace a improvizace na oblíbené dětské písničky. Budeme hrát pohybové hry, protahovat se, tančit, improvizovat a hýbat se za doprovodu hudby. Cílem bude vnímat sebe, vlastní tělo a svůj pohyb. Dále vnímání okolí a celé skupiny.