INFORMACE O ŠKOLE

A ÚDAJE O JMENOVÁNÍ DO FUNKCE ŘEDITELE ŠKOLY

Název školy: Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 2185, příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 70 10 77 51

IČO zařízení: 107 501 805

Adresa: Praha 5, Podbělohorská 2185 - Smíchov

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: MČ Praha 5

Právní forma: obec

Náměstí 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

IČO: 00063631


Součásti školy: Školní jídelna IČO: 102 449 295

Kontakty: tel.: 734 251 033

E-mail školy: ms.klamovka@volny.cz

Internetové stránky školy: www.msklamovka.cz

Datová schránka: qp6kxrx

Číslo účtu: 27-6622600227/0100

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Trčková

Potvrzení ve funkci: květen 2026


Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

se podávají ústně, telefonicky, písemně, emailem a nebo elektrickým podáním - datovou schránkou. 

Děkujeme

Jak se k nám dostanete?

zastávka Klamovka

TRAM: 4, 6, 9, 10

BUS: 167, 176, 191