Seznamujeme se s anglickým jazykem

Seznamování s angličtinou na hradě i na zámečku probíhá hravou formou. Děti se seznamují s anglickým jazykem a to formou her v, učí se také různé básničky a písničky, které doprovází akční tanec, či jiný pohyb. Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší země). Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat. Výuka podporuje sebevědomí dětí, jejich soustředění, paměť, vůli, celkový přehled a myšlení, vztahy k druhým, optimismus. Usnadňuje tak dítěti nejen vstup do života, ale také rozvíjí i další kladné stránky osobnosti, důležité pro budoucí plnohodnotný život. Proto má výuka kladnou odezvu u dětí i u rodičů.