CČČD Říjen 2022

07.11.2022

Za druhé kolo Celé Česko čte dětem moc děkujeme paní Almerové (mamince Johanky

a Toníka), dnešní čtení pohádek si krásně připravila. Četlo se v každé třídě něco jiného dle

věku daných dětí. Děti i paní učitelky byli nadšené. A to ještě v každé třídě děti dostaly

dáreček související s tématem pohádky