Informace na školní rok 2023/2024 pro přijaté i nepřijaté děti

25.08.2023

Milí rodiče,

s radostí Vás za pár dní přivítáme v novém školním roce v naší mateřské škole. Máme radost, že společně s Vámi budeme mít příležitost podporovat vývoj a vzdělávání Vašich dětí a budeme se snažit poskytnout dětem kvalitní vzdělávání a péči.

Ráda bych Vás informovala, že veškeré informace ohledně školního roku a rozdělení dětí na třídách Vám bude zasláno na Vaše e-mailové adresy koncem příštího týdne. Pokud z nějakého důvodu neobdržíte do 1.9.2023 e-mail s těmito informacemi, prosím, abyste mě kontaktovali na e-mailu msklamovka@atlas.cz.

Chtěla bych upozornit, že zaslané rozdělení dětí do tříd je konečné a pečlivě promyšlené tak, aby každé dítě mohlo co nejvíce rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Ukončení docházky dětí do naší školy - v případě, že jste se rozhodli od 4.9.2023 do naší mateřské školy nenastoupit, prosím o informaci na email ms.klamovka@volny.cz, že Vaše dítě nenastoupí, abych mohla na uvolněné místo zařadit nového zájemce.

Důležité upozornění pro rodiče nepřijatých dětí: V případě uvolnění volného místa bude nové dítě přijato do třídy, kde se místo uvolnilo. Naše třídy jsou rozděleny podle věku, což nám umožňuje lépe pečovat o potřeby a vývoj každého dítěte. Toto uspořádání nám pomáhá vytvořit stabilní prostředí pro danou věkovou skupinu a současně přispívá k lepší adaptaci dětí. Z výše popsaného vyplývá, že se již nepřihlíží k výsledkům přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024,ale budou přijaté děti, které budou splňovat věkové požadavky pro třídu, kde se místo uvolní.

Pokud máte další dotazy kontaktujte mateřskou školu od 28.8.2023.

Těším se na spolupráci v novém školním roce.