Letní prázdninový provoz

28.01.2023

Na základě usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne 23.1.2023 bude o letních prázdninách přerušen provoz mateřských škol. V termínech 3.7. - 7.7 a od 21.8. - 1.9. 2023 budou zavřeny všechny mateřské školy.

Pravidla pro provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v době hlavních prázdnin ve šk. roce 2022/2023

1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové

MŠ, a to nejpozději do pátku 10. února 2023. Přihlášky budou ke stažení na webových

stránkách jednotlivých MŠ.
2. Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří dvoutýdenních bloků, a to: 10.07. -

21.7., 24.07. - 04.08., 07.08. - 18.08.2023.
3. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné MŠ v lokalitách

MČ Praha 5 Barrandov (Barrandov, Hlubočepy), Smíchov (Smíchov, Radlice, Jinonice,

Motol, Košíře).

4. Kmenové MŠ předají OŠK ÚMČ Praha 5 sumarizovaný počet zájemců o letní provoz

po jednotlivých blocích, a to nejpozději do 24. února 2023.
5. V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé MŠ po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 10. března

2023.

6. Prostřednictvím kmenové MŠ budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým

provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.

7. Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je MŠ mající prázdninový

provoz obdržela na účet nejpozději ve čtvrtek 6. dubna 2023 včetně a musí být

jednoznačně identifikovatelné.

8. V případě neuhrazení v termínu nebude MŠ mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a

MŠ také
nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě uhrazení

neidentifikovatelné
platby bude platba vrácena a MŠ nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz

počítat.
9. V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol s ohledem na počet došlých

plateb v termínu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  • Dítě je zapsané v mateřské škole zřizované MČ Praha 5

  • Děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do

    naplnění kapacity MŠ, mající prázdninový provoz.