Semináře do sborovny v rámci projektu iKAP 2

28.08.2022

                  V rámci projektu iKAP 2, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

který se zaměřuje na komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství se pedagožky naší školy mohly účastnit dne 24.8.2022 semináře na téma "Komunikace jako nástroj spolupráce" a dne 25.8.2022 na téma "Asertivní chování a komunikace"

Seminářů se účastnilo 13 pedagožek z mateřské školy i z detašovaného pracoviště.

Semináře byly velmi přínosné pro celý kolektiv naší školy.