Výstavy na plotě

06.03.2023

Tak jako každým rokem tak i v letošním roce pořádáme výstavy na plotě. Obsahem výstavy je vždy vítání ročního období nebo výjimečná událost, která se týká i nás – celé školky. V minulosti jsme oslavovali den státnosti, soucítili jsme s Ukrajinou, ukazovali jsme jak spolupracujeme s domem seniorů,….. Vždy zde děti využívají různé výtvarné techniky a dílo se vždy podaří.